W dniu 3 października 2019, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Naukową Instytutu, w Instytucie Socjologii zostały utworzone zespoły badawcze i pracownie.

Zespół Badawczy „Miasto”  w składzie:

 • dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US – Kierownik Zespołu (Instytut Socjologii US)
 • prof. dr hab. Marek Dutkowski (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii S-E US)
 • dr hab. Paweł Czapliński, prof. US (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii S-E US)
 • dr Robert Bartłomiejski (Instytut Socjologii US)
 • dr Anna Królikowska (Instytut Socjologii US)
 • dr Kalina Kukiełko-Rogozińska (Instytut Socjologii US)
 • dr Jacek Rudewicz (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii S-E US)
 • dr Tomasz Bocheński (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii S-E US)
 • dr Mariam Pirveli (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii S-E US)

Zespół Badawczy „Socjologia i psychologia organizacji” w składzie:

 • dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś, prof. US– Kierownik Zespołu (Instytut Socjologii US)
 • dr Karolina Izdebska (Instytut Socjologii US)
 • dr Arkadiusz Kołodziej (Instytut Socjologii US)
 • mgr Aleksandra Sileńska (Instytut Psychologii US)
 • mgr Anna Ścibor-Butrym (socjolog, badaczka niezależna)
 • Kamil Draganek (student socjologii i pedagogiki)
 • Wojciech Rodzeń (student psychologii)
 • Paweł Trojnacki (student socjologii)

Zespół Badawczy „Socjologia kultury” w następującym składzie:

 • prof. dr hab. Oxana Kozlova– Kierownik Zespołu (Instytut Socjologii US)
 • dr hab. Urszula Kozłowska, prof. US (Instytut Socjologii US)
 • dr  Wioleta Bryniewicz (Instytut Socjologii US)
 • dr Żaneta Stasieniuk (Instytut  Socjologii US)

Pracownia Socjologii Zdrowia i Zachowań Prozdrowotnych w następującym składzie:

 • dr hab. Marek Bulsa, prof. US – Kierownik Pracowni (Instytut Socjologii US)
 • dr Agata Baranowska (Katedra Promocji Zdrowia US)
 • dr Halina Budis (Katedra Wychowania Zrowotnego)
 • dr Wioleta Bryniewicz (Instytut Socjologii US)
 • mgr Joanna Kowalik (Katedra Ekonomii US)
 • dr hab. Urszula Kozłowska, prof. US (Instytut Socjologii US)
 • dr Anna Krajewska – Pędzik (Katedra Promocji Zdrowia US)
 • dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz (Katedra Ekonomii US)
 • prof. dr hab. Iga Rudawska (Katedra Ekonomii US)
 • dr hab. Tomasz Sikorski, prof. US (Instytut Historyczny US)
 • dr hab. Henryk Walczak, prof. US (Instytut Historyczny US)

Pracownia Diagnoz Społecznych i Badań Ewaluacyjnych (Pracownia Metodologii Nauk Społecznych i Metod Badań Socjologicznych) w następującym składzie:

 • dr Albert Terelak – Kierownik Pracowni (Instytut Socjologii US)
 • dr Włodzimierz Durka (Instytut Socjologii US)
 • dr Sebastian Kołodziejczak (Instytut Socjologii US)