Celem działania Komisji Etyki Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego jest zapewnienie przestrzegania przez badaczy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego najwyższych standardów etycznych w naukowych badaniach społecznych.

Komisja Etyki Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego opiniuje projekty badań naukowych, których realizacja związana jest z wystąpieniem ryzyka dla zdrowia fizycznego lub psychicznego uczestników, ryzyka naruszania prywatności, możliwością poniesienia innego rodzaju strat społecznych lub prawnych.

Do Komisji mogą zgłaszać wnioski zarówno pracownicy Instytutu Socjologii jak i studenci.

Komisja składająca realizuje swoje zadania w sposób bezstronny i wolny od wszelkich wpływów, które mogłyby zaważyć na obiektywizmie oceny.

Skład Komisji Etyki Badań Społecznych:

  • dr hab. Marek Bulsa prof. US –przewodniczący
  • dr hab. Maciej Kowalewski prof. US
  • dr Wioletta Bryniewicz
  • dr Sebastian Kołodziejczak.

Wszystkie osoby zainteresowane wydaniem przez Komisję opinii na temat prowadzonego projektu badawczego zobowiązane są do złożenia  wniosku o wydanie opinii na ręce Sekretarza Komisji (kontakt). Wnioski powinne zawierać wyczerpujące informacje na temat projektowanych badań.

Regulamin Komisji Etyki Badań Społecznych Instytutu Socjologii