Instytut Socjologii

ul. Krakowska 71-79

71-017 Szczecin

e-mail: socjologia@usz.edu.pl

telefon: 91 444 32 39

Sekretariat pok. 157

 

 

Instytut Socjologii US mieści się w kapusie Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Socjologii US

socjologia@usz.edu.pl
telefon 91 444 32 39

ul. Krakowska 71-79

71-071 Szczecin, Poland