Artykuły w czasopismach (od roku 2018)

2021

Izdebska, K. (2021). Chechen Refugees in Poland on ‘Tolerated Stay’: Different Perspectives of Hospitality in the Context of Theatrical Action in a Private Apartment. Journal of Refugee Studies. Journal of Refugee Studies, 34(1), 741–759.

Kukielko-Rogozinska, K. (2021). Twelve Insights into the Afghanistan War through the Photographs from the Basetrack Project: Rita Leistner’s iProbes and Marshall McLuhan’s Theory of Media. Arts 10( 2): 27

Kowalewski, M. (2021). Images and Spaces of Port Cities in Transition. Space and Culture, 24(1), 53–65.

Kowalewski, M. (2021). Walking Rome without leaving home: practicing cultural geography during the COVID-19 pandemic. Cultural Geographies, 28(3), 563–567.

2020

Kołodziej, A., & Kołodziej-Durnaś, A. (2020). Strzelectwo sportowe w Zachodniopomorskiem–socjo-demograficzna charakterystyka i profil aktywności strzelca sportowego. Przegląd Zachodniopomorski 3, 99-116.

Furmańska, J., Rzepa, T., Koziarska, D., Rutkowska, E., & Bulsa, M. (2020). Stereotypes vs. Reality: shame and coping strategies applied by healthy subjects and multiple sclerosis patients–preliminary research. Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii, 29(1), 11-24.

Bartłomiejski, R., & Kowalewska, D. (2020). The role of Greek catholic church in the integration process of labour migrants in Poland. European Journal of Science and Theology16(5), 107-119.

Kozłowska, U., & Sikorski, T. (2020). The Implementation of the Soviet Healthcare Model in ‘People’s Democracy’Countries—the Case of Post-war Poland (1944–1953). Social History of Medicine. hkaa047, https://doi.org/10.1093/shm/hkaa047

Sikorski, T., & Kozłowska, U. (2020). Medical care and sanitation, hygiene and living conditions in German (Nazi) concentration sub-camp Konzentrationslager Stutthof—Aussenlager Pölitz. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 42(1): 7-37.

Kukiełko-Rogozińska, K (2020) Following the Footprints of Edward S. Curtis: A Tale of the Vanishing Race. Przegląd Socjologii Jakościowej 16(2):36-45 

Kozlova, O.N., Kozłowska, U. (2020) Cultural types of partnership in education in the 21st century, Journal of Siberian Federal University – Humanities and Social Sciences 13(2): 191-200

Kowalewski, M., Bartłomiejski, R. (2020) Is it research or just walking? Framing walking research methods as “non-scientific”, Geoforum 114: 59-65

Bielawski, K., Rhone, P., Bulsa, M., & Ruszkowska-Ciastek, B. (2020). Pre-Operative Combination of Normal BMI with Elevated YKL-40 and Leptin but Lower Adiponectin Level Is Linked to a Higher Risk of Breast Cancer Relapse: A Report of Four-Year Follow-Up Study. Journal of Clinical Medicine, 9(6), 1742.

2019

Kołodziej-Durnaś, A. (2019). The Changing Maritime Industry Sector in Poland: Organizational Field and Organizational Culture. Pomorstvo, 33(2): 241-246.

Kołodziej, A. (2019). Miejsce kultury bezpieczeństwa w organizacji pracy na morzu-perspektywa marynarzy. Human Resource Management/Zarzadzanie Zasobami Ludzkim. 128/129.3/4: 11-27.

Kołodziej, A. (2019). The Concept of Marinization by Ludwik Janiszewski: To Understand the Influence of the Sea. 해항도시문화교섭학, (20): 159-179

Bartłomiejski, R., & Kowalewski, M. (2019). Polish Urban Allotment Gardens as ‘Slow City’ Enclaves. Sustainability, 11(11): 3228.

Adamczyk, A., Bartłomiejski, R., & Kowalewska, D. (2019). Imigranci na regionalnym rynku pracy: doświadczenia cudzoziemców i skala zjawiska w województwie zachodniopomorskim. Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 2(172): 161-174.

Pułaczewska, H., & Terelak, A. (2019). Czynniki wpływające na znajomość języka polskiego i wiedzę o Polsce u dzieci polskich emigrantów w Niemczech. Przykład Ratyzbony. Język Polski, 99(2): 41-61.

Terelak, A., Kołodziejczak, S., & Bulsa, M. (2019). Scale and forms of domestic violence against schoolchildren in rural, rural-urban and urban areas. Annals of agricultural and environmental medicine, 26(4): 572-578.

Kołodziejczak, S., Terelak, A., & Bulsa, M. (2019). Domestic violence against seniors in rural areas of West Pomerania, Poland. Annals of agricultural and environmental medicine: AAEM, 26(1): 92-96

O. Kozlova, U. Kozłowska (2019), Development of social capital in the situation of migration intensification, Przegląd Zachodniopomorski 34(3): 89-105

T. Sikorski, U. Kozłowska (2019), Kooperacja w sporcie wyczynowym w krajach bloku wschodniego na przykładzie kontaktów polsko-rumuńskich (1948-1953), Historia Slavorum Occidentis 4(23): 72-90

Kowalewski, M. (2019). Dissatisfied and Critical Citizens: the Political Effect of Complaining. Society, 56(5): 453-460.

Królikowska, A. M. (2019). Józef Tischner’s interpretation and praxis of phenomenology in the context of Polish society under communist regime. Studies in East European Thought, 71(4): 309-329.

Kowalewski, M. (2019). Niejednoznaczna odpowiedź miast na populizm i kryzys demokracji. Studia Socjologiczne, 234(3): 55-80.

2018

Kołodziej, A., & Kołodziej-Durnaś, A. (2018), Labour Milieu of Merchant Seamen’s Crews-Economization Versus Human Relations. Transformations in Business & Economics 17.1: 64-82

Kowalewski M. (2018), Emergent political spaces in the post-socialist city: Solidarity Square, Szczecin. Space and Polity 3(22): 328-341.

Kowalewski, M. (2018). Względność i ulotność miejskiej wspólnoty. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 19(1): 54-66.

Kozłowska, U. (2018). W poszukiwaniu modelu ochrony zdrowia w powojennej Polsce–od państwowej służby zdrowia do publicznej opieki zdrowotnej (1945–2009). Przegląd Zachodniopomorski, 33(03): 137-154.

Królikowska, A. M. (2018). The Question of the Persistence of Romantic Nationalism in Poland with Regard to its Religious Aspects. Kirchliche Zeitgeschichte, 31(2): 441-459.

Kukiełko-Rogozińska, K. (2018). Rozważania o druku i o przyszłości książki. Marshalla McLuhana teoria mediów. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 31(3), 210-227.

Piasecki, K. (2018). Światy nieistniejące: urojone planety i arktyczne lądy. The Peculiarity of Man, 2(28): 7-28