W Instytucie Socjologii prowadzone są prace badawcze w następujących obszarach:

Lokalność i region. rozwój lokalny, polityki lokalne, przemiany więzi społecznych na Pomorzu Zachodnim, badania nad kapitałem społecznym, socjologia wsi.

Kultura. Badania nad kulturami zaufania, problemy wielokulturowości, artyści i pracownicy pola kultury, przeobrażenia kultur wizualnych. 

Miasto i przestrzeń. Aktywizm miejski, miejskie ruchy społeczne, wyobrażenia miasta i miejskości, przestrzenie protestu, przemiany tożsamości Szczecina i jego mieszkańców.

Organizacje i rynek pracy. Organizacja i psychologia pracy, problemy lokalnego i regionalnego rynku pracy, kultury organizacyjne. organizacje pozarządowe. 

Polityka i religia. Badania religijności, idee i polityka, taktyki i podmioty protestu.

Socjologia morska. Badania kategorii społeczno-zawodowych ludzi morza, pozycja społeczno-ekonomiczna zawodów morskich, miasta portowe.