Socjologia. Rekrutacja 2023/2024

Zapraszamy na studia I i II stopnia na kierunku Socjologia.

Nauczysz się:

  • analizować i opisywać mechanizmy życia społecznego
  • rozumieć świat innych ludzi
  • pozyskiwać i przetwarzać dane społeczne
  • wykonywać podstawowe analizy zjawisk społecznych za pomocą informatycznych narzędzi

Przykładowe przedmioty:
socjologia designu, socjologia komunikacji, socjologia zachowań ludzkich, ekologia społeczna, kultura organizacji, techniki badan marketingowych i ewaluacyjnych, techniki tworzenia i prowadzenia warsztatów badawczych oraz szkoleniowych, seksuologia

KARIERA I PRACA

Nasi absolwenci pracują w:

-firmach, gdzie istotna jest praca z klientami i zarządzanie relacjami
-instytucjach kultury, w mediach,
administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych,
-agencjach reklamowych,
-firmach prowadzących badania marketingowe, badania rynku i badania opinii publicznej,
-oddziałach firm zajmujących się zarządzaniem personelem,
-ośrodkach badań naukowych.

Strona rekrutacji: >>>

Facebook: >>>