Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego wraz ze Szczecińskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz I sekcją ISA „ Socjologia Lokalnych- Globalnych Relacji”

zapraszają na

VI Międzynarodową Konferencję „Narody, Regiony, Organizacje– Kultury Konsumpcji ”

15 – 16 października 2020, Szczecin

 

Pragniemy poinformować iż konferencja odbędzie się w trybie zdalnym, za pośrednictwem mediów elektronicznych. Odbycie konferencji w tradycyjnej formie w obliczu nieprzewidywalnych, niezależnych od organizatorów czynników związanych z pandemią (i przewidzianym na okres jesienny powrotem zachorowań) jest obciążone dużym ryzykiem. Dlatego też proponujemy formę on-line.

Wyrażamy przekonanie, że obrady przeprowadzane w tym trybie nie będą odbiegały poziomem merytorycznym od dotychczasowych spotkań.

Intencją organizatorów konferencji jest również chęć utrzymania dotychczasowej regularności naszych spotkań, co związane jest z potrzebą realizacji naszego przedsięwzięcia w bieżącym roku.

Szósta edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej, poświęconej analizie różnorodności, kultur koncentrować się będzie na omawianiu kwestii związanych z rolą konsumpcji w procesie społeczno – kulturowym. Sfery kultury i konsumpcji są głęboko powiązane, rozwój ich jest wzajemnie uzależniony i rodzi mnóstwo problemów.

Współczesna konsumpcja pozwala wyraziście odzwierciedlić, przeanalizować problemy rozwoju współczesnej kultury, tendencje „ekonomizacji życia” charakteryzujące cały społeczno – kulturowy proces. Pragnienie podwyższenia poziomu komfortowości życia, kultywowanie obrazu konsumpcji jako przyjemności, jako sposobu osiągnięcia w życiu satysfakcji stanowi istotne cechy „kultury hedonizmu”. Świadomość kryzysu ekologicznego tworzy alternatywną orientację ukierunkowaną na „odpowiedzialną konsumpcję”. Współistnienie tych orientacji w świadomości społecznej proponujemy przeanalizować teoretycznie.

Podczas konferencji chcielibyśmy skupić się na następujących tematach:

 • kultury konsumpcji w kontekście lokalnym i globalnym
 • konsumpcja i konsumpcjonizm w dyskursie publicznym
 • style życia a konsumpcja
 • oblicza „ekonomizacji życia” jednostek, grup, zbiorowości
 • tożsamość, samorealizacja i konsumpcja we współczesnych kulturach
 • dyferencjacja kultur i konsumpcja : lokalny odzew na nowy globalny porządek
 • generowanie potrzeb i ograniczeń konsumpcyjnych we współczesnych kulturach
 • tendencje dywersyfikacji w kulturze i konsumpcji
 • mass media i sieci społecznościowe jako przestrzenie tworzące kulturę konsumpcji
 • pandemia i rekonstrukcja kultur konsumpcji

Język konferencji: angielski, polski

Strona Internetowa konferencji >>>

Pytania w sprawie konferencji prosimy przesyłać do: dr Wiolety Bryniewicz ( e-mail: wioleta.pl@vp.pl )

Ważne terminy:

 • 01.09.2020 – zakończenie przyjmowania formularzy rejestracyjnych
 • 15.09.2020 – termin nadesłania abstraktu (max 300 słów).
 • 01.10.2020 – informacja o programie konferencji
 • 31.01.2021 – ostateczny termin nadesłania tekstów do publikacji

Program konferencji>>>