Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

ogłaszają

X edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. „SPOŁECZEŃSTWO W OBIEKTYWIE”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich

Zdjęcie/a konkursowe można składać indywidualnie lub zespołowo do dnia 17 grudnia 2023 r.

Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie pliku pocztą elektroniczną na adres mailowy: socjologia@usz.edu.pl

Zwycięzcom nagrodzonych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Po rozstrzygnięciu konkursu najciekawsze zdjęcia opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora oraz podczas wystawy pokonkursowej, która będzie eksponowana na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zachęcamy do polubienia strony konkursu na facebooku>>>