Dyrektor Instytutu Socjologii:

dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US

Adres: ul. Krakowska 71/79; 71-017 Szczecin

Telefon: 91-444-32-39

e-mail:dyrektor.soc@usz.edu.pl

Zastępca dyrektora IS:

dr Robert Bartłomiejski

e-mail: robert.bartlomiejski@usz.edu.pl