Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dra hab. Bogdana Matławskiego. 

Ten emerytowany profesor Uniwersytetu Szczecińskiego,  znany polski kulturoznawca, etnolog i folklorysta był związany z naszym Instytutem.
Okazywał wielkie serce wszystkim studentom, współpracownikom i członkom lokalnej społeczności Żabnicy. 
Zarażał nas pasją do nauki i kultury. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Dyrektor i pracownicy Instytutu Socjologii