Zapraszamy na spotkanie autorskie z Ryszardem Pilchem, szczecińskim obserwatorem, fotografem. Zdjęcia Ryszarda Pilcha to interesujące źródło do badań przemian przestrzeni miejskiej w Szczecinie. Efekty pracy Pilcha (znanej choćby w postaci projektu „I Szczecin”, którego jest pomysłodawcą i autorem) objawiają się publicznie od czasu do czasu w postaci wystaw lub wydawnictw. Prezentacja albumu ‚Szczecin Honoris Causa’, poprzedzona wstępem dr hab. Macieja Kowalewskiego prof. US, odbędzie się 18 marca 2022 r. godz. 17.00. Dom Skandynawski (ul. Monte Cassino 6). Wydawcą pracy jest Media Dizajn.