20 października, z inicjatywy dra Włodzimierza Durki organizowane będą po raz pierwszy wypominki w intencji zmarłych socjologów środowiska szczecińskiego. W dniu patrona polskich profesorów i wykładowców uniwersyteckich, Św. Jana Kantego, o godz. 18:00 odbędzie się msza św. w Bazylice Archidiecezjalnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w intencji zmarłych kolegów, przedstawicieli szczecińskiej socjologii:

– Profesora Ludwika Janiszewskiego, twórcy socjologii morskiej, badacza rodzin ludzi morza, animatora i niekwestionowanego autorytetu szczecińskiego środowiska socjologicznego,
– dra Stanisława Laska, socjologa kultury, absolwenta KUL-u, wieloletniego wykładowcy Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie,
– dra Bolesława Klepajczuka, łączącego wiedzę socjologiczną z praktyką aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu, a przede wszystkim niezwykle przyjaznego, otwartego i służącego pomocą człowieka,
– Profesora Jacka Leońskiego, badacza procesów integracji społeczności ziem zachodnich, wyjątkowo zasłużonego dla badań polonijnych oraz działań na rzecz podtrzymywania łączności Polonii z Macierzą,
– dra Zbigniewa Zychowicza, socjologa wsi, współzałożyciela Szczecińskiego Towarzystwa Socjologicznego, pierwszego marszałka województwa zachodniopomorskiego, ale przede wszystkim osoby niezwykle wrażliwej na ludzką krzywdę,
– dra Ryszarda Czyszkiewicza, pomysłodawcy Szczecińskiego Towarzystwa Socjologicznego, socjologa zaangażowanego w rozwiązywanie praktycznych problemów miasta i regionu.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału