Zachęcamy do udziału w webinarium przygotowanym przez naszą Grupę roboczą ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, podczas którego zaprezentowane zostanie narzędzie do samooceny uczelni w zakresie wdrażania zasad Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Webinarium jest częścią procesu konsultacji narzędzia, który aktualnie jest prowadzony z sygnatariuszami Deklaracji w zakresie zaproponowanych obszarów do monitorowania i mierników narzędzia.

Webinarium odbędzie się 9 marca 2021 r. w godz. 10:00 – 13:30. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni

Przed udziałem w webinarium prosimy o zapoznanie się z formularzem samooceny, który będzie dyskutowany jako narzędzie SOU.