Zespół Socjologii i Psychologii Organizacji IS US, Szczeciński Oddział PTS oraz Sekcja Socjologii Pracy PTS

zapraszają do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:

Miejsce pracy przyszłości

Seniorzy na rynku pracy

27 września 2021

Szczecin

Wśród funkcji socjologii jest nie tylko opisywanie i wyjaśnianie, ale także przewidywanie. Prognozy, które pojawiają się na gruncie nauk społecznych często nie sprawdzają się. Wynika to po części z faktu, że wiele z nich jest formułowanych po to właśnie, by się nie spełniły – świat reaguje tak, że określona, niepożądana wizja przyszłości nie ziszcza się. Jednak przewidywania mogą mieć nie tylko charakter antyutopii czy dystopii; mogą też służyć przygotowaniu się do nowego kształtu rzeczywistości.

Przyszłe środowisko pracy może odzwierciedlać nasilenie się tendencji, które już teraz są widoczne – więcej różnorodności jeśli chodzi o tożsamość współpracowników, więcej elastyczności pracodawcy wobec pracownika, spłaszczenie struktur, a jednocześnie tęsknota za klanową kulturą organizacyjną, zatarcie granicy między czasem pracy i czasem wolnym, większy konflikt ról zawodowych i rodzinnych, coraz większe znaczenie urządzeń i programów komputerowych w przedsiębiorstwach, intensyfikacja pracy zdalnej. Pewne znane tendencje oczywiście mogą też zanikać, będą także zapewne pojawiać się zupełnie nowe rozwiązania.

Piąta edycja konferencji dotyczącej przyszłego miejsca pracy poświęcona jest w szczególności formom zatrudnienia i aktywności organizacyjnej osób starszych. Jak starsi ludzie podejmują decyzje o ponownym wejściu na rynek pracy bądź stworzeniu własnego miejsca pracy? Jak przebiega proces wychodzenia z roli pracownika lub proces wchodzenia w nią na nowo? Czym różni się praca zarobkowa, zawodowa od aktywności seniorów w organizacjach dobrowolnych? Na ile zaangażowanie organizacyjne zależy od formy zatrudnienia? Czy w przyszłości będziemy pracować głównie w samotności? Czy praca zdalna jest dla seniorów większym wyzwaniem niż dla innych? W czasie konferencji będziemy podejmować zagadnienia związane z wizjami przyszłości pracy, charakterystyką nowych form zatrudnienia, dylematami między uciążliwością pracy a wyniszczającym stanem bezrobocia. Organizatorzy są także otwarci na zgłoszenia związane z wszelkimi innymi pokrewnymi tematami.

Proponowane szczegółowe zagadnienia:

 • pozycja pracowników-seniorów w organizacjach przyszłości
 • znikające i wyłaniające się formy zatrudnienia
 • specyfika przedsiębiorczości seniorów
 • bieda-przedsiębiorczość i przedsiębiorczość z przypadku
 • specjalizacje pracowników-seniorów
 • sfery wykluczenia pracowników-seniorów
 • zanikające zawody i nowe specjalizacje starych profesji
 • cykl życia organizacji a cykl życia pracownika
 • konflikt ról zawodowych i pozazawodowych u seniorów
 • międzypokoleniowe wspólnoty pracownicze czy współpraca z robotami i praca w izolacji?
 • mentoring

Ważne terminy:

 • do 10 czerwca 2021 – przesłanie kart zgłoszeń wraz z abstraktami
 • do 20 czerwca 2021 – organizatorzy przesyłają informację o akceptacji referatu

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie noclegi i wyżywienie.

Komitet organizacyjny:

 • Przewodnicząca: dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś, prof. US
 • Zastępczyni Przewodniczącej: dr Karolina Izdebska
 • dr Arkadiusz Kołodziej
 • mgr Aleksandra Sileńska
 • mgr Anna Ścibior-Butrym
 • mgr Wojciech Rodzeń