Miło nam zakomunikować, że w wyniku otrzymanej decyzji z Ministerstwa Edukacji i Nauki, szczecińska socjologia otrzymała kategorię B+. Ocenie podlegały: poziom działalności naukowej (publikacje naukowe), efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ badań w dyscyplinie na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. 

Po uprawomocnieniu ministerialnej decyzji o przyznaniu kategorii naukowej, Uniwersytet Szczeciński uzyska uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich i nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk socjologicznych – po raz pierwszy od początków akademickiej socjologii w Szczecinie (od 1985 roku).