Nakładem WNUS ukazała się praca dr Kaliny Kukiełko-Rogozińskiej, poświęcona twórczości Rity Leistner – zaangażowanej fotografki, portretującej życie społeczności w ekstremalnych warunkach, takich jak konflikty zbrojne. 
Jak pisze we wprowadzeniu autorka, “wykorzystanie współczesnych narzędzi komunikacji (takich jak smartfony czy media społecznościowe), sprawia , że fotografie Rity Leistner, ukazujące codzienne życie bazy Marines w Musa Qala, stają się pasjonującą próbą wyrażenia tego, co Wolfgang Welsch ujął w jednym ze swoich esejów, jako „prawdziwie realny” obraz wojny.
 
http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/wspolczesna-wojna-na-fotografiach-rity-leistner-p-800.html