W imieniu organizatorów (Wydział Teologiczny US) zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej “Religia-region-tożsamość – cz. 1: teorie, metodologie, perspektywy badawcze” (5 grudnia 2022 r. ). W konferencji biorą udział m. in. socjologowie z IS US.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu badawczego “Chrzest Pomorza w dziejach Polski i Europy: jubileusz 900-lecia”.