Zakład Socjologii Organizacji i Zarządzania IS US oraz Szczeciński Oddział PTS zapraszają do udziału IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Miejsce pracy przyszłości Start-up, etat, freelance…?,

która odbędzie się 28 września 2020 w Szczecinie.

 

Program konferencji

9.30 otwarcie konferencji – prof. US. dr hab. Maciej Kowalewski, Dyrektor Instytutu Socjologii US

09.45-11.00

Sesja I (prowadzący prof. US. dr hab. Maciej Kowalewski)

prof. Beata Pawłowska (UŁ) Duma a wzrost efektywności pracy. Słów kilka o „kole sukcesu”

prof. Alicja Łaska-Formejster (UŁ) Funkcjonowanie łódzkich agencji pracy tymczasowej oraz wykorzystywane przez nie strategie instytucjonalne, w opinii zatrudnionych pracowników

dr Rafał Iwański (US Szczecin) Niewiele ci mogę dać, bo sam niewiele mam – przyszłość zawodów pomocowych sektora pomocy społecznej w Polsce

mgr Kamil Matuszczyk (UW) Wymarzona kariera czy ryzykowne zatrudnienie? Strategie zawodowe polskich start-upowców

11.00-11.30 przerwa kawowa

11.30-12.45

Sesja II (prowadząca prof. Beata Pawłowska)

mgr Aleksandra Piekarska (UŁ) Kariery współczesnych pracowników w oczach specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi

dr Roland Dobrzeniecki-Łukasiewicz (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie) Kształtowanie postaw „obojętności zawodowej”- współczesny wymiar wynagradzania

mgr Anna Ścibior-Butrym (Centrum Pomocy Imigrantom i Uchodźcom Caritas; Poradnia SPE SALVI Caritas) „Kobieta na emigracji” – zderzenie z zachodniopomorskim rynkiem pracy imigrantek z krajów trzecich

prof. US. dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś (US Szczecin) „Wymagajcie od siebie, choćby nikt od was nie wymagał” czy „Get sh(*)t done” – Roman Kluska i Elisabeth Holmes – dwa oblicza start-upowej przedsiębiorczości

12.45-13.15 przerwa

13.15-14.30

Sesja III (prowadząca: prof. Alicja Łaska-Formejster)

dr Arkadiusz Kołodziej (US) Zarządzanie kompetencjami w obrębie pracy na morzu – perspektywa socjologiczna

dr Iwona Królikowska (AMW Gdynia) Między etatem a freelancem czyli Maritime Security Operative pracujący w krajach podniesionego ryzyka

Katarzyna Raczkowska (Master HR) „Rynek pracownika” – współczesne możliwości bariery, oczekiwania pracowników vs możliwości pracodawców

mgr inż. Piotr Biniek (US) Praca w organizacji pozarządowej, czyli jak zostać wolontariuszem na pełen etat i nie umrzeć z głodu

14.30-14.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji

(referat wyłożony) prof. Sławomir Banaszak (UAM Poznań) Menedżerowie przyszłości: przywództwo i przemiany ról zawodowych

(referat wyłożony) prof. Paulina Rojek-Adamek, dr Grzegorz Dutka (UP Kraków) Odtwarzanie czy kreacja? Młodzi Polacy o stylu pracy, kulturze organizacyjnej i start-upach w świetle badań empirycznych