8.11.2022 roku Uniwersytet Szczeciński dołączył do międzynarodowej sieci katedr UNESCO. W wydarzeniu inauguracji prac katedry UNESCO na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego udział wzięli: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, prof. US – Prorektor ds. Organizacji (przewodnicząca Komitetu doradców katedry UNESCO), prof. dr hab. Andrzej Skrendo – Prorektor ds. Nauki US, dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US – dyrektor Szkoły Doktorskiej (kierownik Komitetu naukowego katedry UNESCO) oraz dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US, kierownik katedry UNESCO, zaś wszystkich zgromadzonych gości powitał dr Norbert Obrycki – Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Terytorialnej.

Podczas spotkania, z rąk Rektora US zaproszenie do zespołu badawczego katedry otrzymała m. in. mgr Olga Łozińska z Instytutu Socjologii.

fot. Ryszard Pakieser/Kurier Szczeciński >>>

Z okazji 30 lecia programu UNITWIN/UNESCO Chairs odbyła się tego dnia konferencja online, w której wzięli udział przedstawiciele katedr w Polsce, Pani Sekretarz Polskiego Komitetu UNESCO dr Alicja Jagielska-Burduk, a także P. Inga Nichanian – Koordynatorka UNITWIN/UNESCO Chairs Programme, Future of Learning and Innovation, Education Sector.