W miesięczniku Forum Akademickie ukazał się artykuł dotyczący książki dr Karoliny Izdebskiej z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Sztuka publiczna: od obiektów do praktyk postartystycznych. Brikolaż socjologiczny” (Warszawa 2021).

Jak pisze autorka, „sztuka publiczna funkcjonuje w zróżnicowanych formach i na styku różnorodnych dyscyplin. W zasadzie może przyjmować każdą postać wypowiedzi twórczej (może być pomnikiem lub antypomnikiem, rzeźbą społeczną, instalacją, akcją, interwencją itd.). Tego rodzaju praktyka często wychodzi poza granice tradycyjnie rozumianej sztuki i przejmuje dodatkowo funkcje pozaartystyczne – społeczne, aktywistyczne, reporterskie, czy dokumentacyjne. W prezentowanym studium na przykładach analiz ponad stu wybranych praktyk artystycznych, wywiadów z artystami i ekspertami ukazany został obraz rodzimej sztuki publicznej z perspektywy socjologicznej”.

Link do artykułu: >>>