Pracownicy Instytutu Socjologii podsumowali trzyletni cykl badań ewaluacyjnych Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO), realizowanych na zlecenie UM Szczecin. Prezentujemy zapis dyskusji prezentującej nasze ustalenia. 

Tegoroczna realizacja badania jest dla nas okazją do omówienia wniosków z dotychczasowych prac realizowanych we współpracy z Biurem Dialogu Obywatelskiego Miasta Szczecin. W dyskusji przedstawiamy najważniejsze ustalenia na temat społecznej partycypacji mieszkańców Szczecina poprzez tworzenie i realizację budżetu obywatelskiego. 

Prowadzenie dyskusji: Paulina Stok-Stocka (Stowarzyszenie Oswajanie Miasta). Uczestnicy: dr Piotr Biniek, dr Włodzimierz Durka, dr Robert Bartłomiejski, dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US. Realizacja: Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności US. Miejsce nagrania: Dom Skandynawski, Szczecin.

W cyklu 2021-2023 badań brali udział także: dr hab. Arkadiusz Kołodziej, dr Regina Thurow, dr Anna Nowak, dr Dorota Kowalewska