Dr hab. Arkadiusz Kołodziej, prof. US z Instytutu Socjologii jest jednym z prelegentów debaty organizowanej przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Technopark Pomerania. Debata pt. „Nie czy, ale jak sztuczna inteligencja zmieni oblicze edukacji” odbędzie się 20 czerwca 2023 roku w godzinach 12:00-13:30 w Auli Nowej budynku Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania przy ul. Adama Mickiewicza 64 w Szczecinie.