Nowa monografia, autorstwa dr Arkadiusza Kołodzieja, pt. Marynarze floty transportowej w świetle studiów nad strukturą społeczną właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa US >>>