2020

 • Sikorski, T., & Kozłowska, U. (2020). Medical care and sanitation, hygiene and living conditions in German (Nazi) concentration sub-camp Konzentrationslager Stutthof—Aussenlager Pölitz. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 42(1): 7-37.
 • Kukiełko-Rogozińska, K (2020). Following the Footprints of Edward S. Curtis: A Tale of the Vanishing Race. Przegląd Socjologii Jakościowej 16(2):36-45
 • Kozlova, O.N., Kozłowska, U. (2020) Cultural types of partnership in education in the 21st century, Journal of Siberian Federal University – Humanities and Social Sciences 13(2): 191-200
 • Kowalewski, M., Bartłomiejski, R. (2020) Is it research or just walking? Framing walking research methods as “non-scientific”, Geoforum 114: 59-65
 • Bielawski, K., Rhone, P., Bulsa, M., & Ruszkowska-Ciastek, B. (2020). Pre-Operative Combination of Normal BMI with Elevated YKL-40 and Leptin but Lower Adiponectin Level Is Linked to a Higher Risk of Breast Cancer Relapse: A Report of Four-Year Follow-Up Study. Journal of Clinical Medicine, 9(6), 1742.

2019

 • Izdebska, K. (2019), Chechen Refugees in Poland on ‘Tolerated Stay’: Different Perspectives of Hospitality in the Context of Theatrical Action in a Private Apartment, Journal of Refugee Studies, fez052, https://doi.org/10.1093/jrs/fez052
 • Kołodziej-Durnaś, A. (2019). The Changing Maritime Industry Sector in Poland: Organizational Field and Organizational Culture. Pomorstvo, 33(2): 241-246.
 • Kołodziej, A. (2019). Miejsce kultury bezpieczeństwa w organizacji pracy na morzu-perspektywa marynarzy. Human Resource Management/Zarzadzanie Zasobami Ludzkim. 128/129.3/4: 11-27.
 • Kołodziej, A. (2019). The Concept of Marinization by Ludwik Janiszewski: To Understand the Influence of the Sea. 해항도시문화교섭학, (20): 159-179
 • Bartłomiejski, R., & Kowalewski, M. (2019). Polish Urban Allotment Gardens as ‘Slow City’ Enclaves. Sustainability, 11(11): 3228.
 • Adamczyk, A., Bartłomiejski, R., & Kowalewska, D. (2019). Imigranci na regionalnym rynku pracy: doświadczenia cudzoziemców i skala zjawiska w województwie zachodniopomorskim. Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 2(172): 161-174.
 • Pułaczewska, H., & Terelak, A. (2019). Czynniki wpływające na znajomość języka polskiego i wiedzę o Polsce u dzieci polskich emigrantów w Niemczech. Przykład Ratyzbony. Język Polski, 99(2): 41-61.
 • Terelak, A., Kołodziejczak, S., & Bulsa, M. (2019). Scale and forms of domestic violence against schoolchildren in rural, rural-urban and urban areas. Annals of agricultural and environmental medicine, 26(4): 572-578.
 • Kołodziejczak, S., Terelak, A., & Bulsa, M. (2019). Domestic violence against seniors in rural areas of West Pomerania, Poland. Annals of agricultural and environmental medicine: AAEM, 26(1): 92-96
 • O. Kozlova, U. Kozłowska (2019), Development of social capital in the situation of migration intensification, Przegląd Zachodniopomorski 34(3): 89-105
 • T. Sikorski, U. Kozłowska (2019), Kooperacja w sporcie wyczynowym w krajach bloku wschodniego na przykładzie kontaktów polsko-rumuńskich (1948-1953), Historia Slavorum Occidentis 4(23): 72-90
 • Kowalewski, M. (2019). Dissatisfied and Critical Citizens: the Political Effect of Complaining. Society, 56(5): 453-460.
 • Królikowska, A. M. (2019). Józef Tischner’s interpretation and praxis of phenomenology in the context of Polish society under communist regime. Studies in East European Thought, 71(4): 309-329.

2018

 • Kołodziej, A., & Kołodziej-Durnaś, A. (2018), Labour Milieu of Merchant Seamen’s Crews-Economization Versus Human Relations. Transformations in Business & Economics 17.1: 64-82
 • Kowalewski M. (2018), Emergent political spaces in the post-socialist city: Solidarity Square, Szczecin. Space and Polity 3(22): 328-341.
 • Kowalewski, M. (2018). Względność i ulotność miejskiej wspólnoty. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 19(1): 54-66.
 • Kowalewski, M. (2019). Niejednoznaczna odpowiedź miast na populizm i kryzys demokracji. Studia Socjologiczne, 234(3): 55-80.
 • Kozłowska, U. (2018). W poszukiwaniu modelu ochrony zdrowia w powojennej Polsce–od państwowej służby zdrowia do publicznej opieki zdrowotnej (1945–2009). Przegląd Zachodniopomorski, 33(03): 137-154.
 • Królikowska, A. M. (2018). The Question of the Persistence of Romantic Nationalism in Poland with Regard to its Religious Aspects. Kirchliche Zeitgeschichte, 31(2): 441-459.
 • Kukiełko-Rogozińska, K. (2018). Rozważania o druku i o przyszłości książki. Marshalla McLuhana teoria mediów. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 31(3), 210-227.
 • Piasecki, K. (2018). Światy nieistniejące: urojone planety i arktyczne lądy. The Peculiarity of Man, 2(28): 7-28