W związku z bieżącą sytuacją, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2  i zawieszeniem do odwołania wszystkich zajęć dydaktycznych dla studentów informujemy o zmianie działań dydaktycznych i rozpoczęciu nauczania zdalnego. Na adresy mailowe starostów grup zostaną przesłane zagadnienia i zadania od poszczególnych prowadzących. Prosimy o zapoznanie się z informacją od Dyrektora Instytutu prof. Macieja Kowalewskiego oraz sprawdzanie wiadomości elektronicznych.