Zespół Socjologii i Psychologii Organizacji IS US, Szczeciński Oddział PTS oraz Sekcja Socjologii Pracy PTS, zapraszają do udziału IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Miejsce pracy przyszłości. Start-up, etat, freelance…?” (16 marca 2020). 

Czwarta edycja konferencji dotyczącej przyszłego miejsca pracy poświęcona jest w szczególności formom zatrudnienia i wizjom kariery wchodzących po raz pierwszy bądź ponowny na rynek pracy. Jak młodzi ludzie podejmują decyzje o stworzeniu własnego miejsca pracy? Jak przebiega proces tworzenia tożsamości przedsiębiorcy? Czego można się nauczyć z nieudanego biznesu? Na ile zaangażowanie organizacyjne zależy od formy zatrudnienia? Czy w przyszłości będziemy pracować głównie w samotności? W czasie konferencji będziemy podejmować zagadnienia związane z wizjami przyszłości pracy, charakterystyką nowych form zatrudnienia, dylematami między uciążliwością pracy a wyniszczającym stanem bezrobocia. Organizatorzy są także otwarci na zgłoszenia związane z wszelkimi innymi pokrewnymi tematami.

Więcej informacji: >>>